ساخت استــوری ثابت و متحرک

یکی دیگر از خدمات اصلی پدی بنر طراحی و ساخت استوری های متحرک و انیمیشن
ویژه شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام می باشد .

طراحی استوری موشن
طراحی استوری
پخش ویدیو

طراحی استوری موشن رب گوجه فرنگی خوشبخت

پخش ویدیو

طراحی استوری موشن فروشگاه رفاه

پخش ویدیو

طراحی استوری موشن آدامس وایت

پخش ویدیو

طراحی استوری موشن ساقه طلایی

پخش ویدیو

طراحی استوری موشن فروشگاه رفاه

پخش ویدیو

طراحی استوری موشن آدامس وایت

پخش ویدیو

طراحی استوری موشن فروشگاه رفاه

سفــارش ساخت استوری