مینو

طراحی تیزرهای محصولات شرکت مینو

طراحی تیزر سه بعدی پیشگیری از کرونا

طراحی تیزرهای 3 بعدی بیسکویت ساقه طلایی مینو جهت نمایش در تابلوهای LED کنار زمین مسابقات فوتبال

طراحی تیزرهای 3 بعدی تک تک مینو جهت نمایش در تابلوهای LED کنار زمین مسابقات فوتبال

طراحی تیزرهای 3 بعدی آدامس وایت مینو جهت نمایش در تابلوهای LED کنار زمین مسابقات فوتبال

طراحی موشن گرافیک 3 بعدی بیسکویت جوانه مینو جهت نمایش در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

نمونه پروژه ها