قطر 2022

مقدماتی جام جهانی 2022 قطر

طراحی تیزرهای تابلوهای LED کنار زمین

مسابقه ایران کامبوج ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ - تهران
ایران
به منظور طراحی , نظارت و پشتیبانی تیزرهای تابلوهای LED , برای هر بازی در کنار زمین مسابقات حاضر می شویم
پدرام انصاری
پدرام انصاری