ساخت زیرنویس تبلیغاتی

از دیگر خدمات اصلی پدی بنر , طراحی و ساخت زیرنویس های تبلیغاتی جذاب برای معرفی خدمات و محصولات مشتریان خود می باشد

ساخت زیرنویس محصول تون ماهی مکنزی ترکیبی از تکنیک دو و سه بعدی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ساخت زیرنویس تبریک سال نو شرکت مخابرات ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ساخت زیرنویس رب گوجه فرنگی خوشبخت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

نمونه پروژه ها