ساخت زیرنویس تبلیغاتی

از دیگر خدمات اصلی پدی بنر , طراحی و ساخت زیرنویس های تبلیغاتی جذاب
برای معرفی خدمات و محصولات مشتریان خود می باشد

ساخت زیرنویس تبلیغاتی
پخش ویدیو

ساخت زیرنویس رب گوجه فرنگی خوشبخت

طراحی زیرنویس
پخش ویدیو

ساخت زیرنویس تبریک سال نو شرکت مخابرات ایران

پخش ویدیو

ساخت زیرنویس محصول تون ماهی مکنزی ترکیبی از تکنیک دو و سه بعدی

سفارش ساخت زیرنویس

پدی بنر رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید