اولین فعالیت تبلیغاتی مجموعه پدی بنر بر پایه طراحی بنرهای تبلیغاتی اینترنتی توسط نرم افزار محبوب فلش بنا نهاده شد و سپس بعد از مرور زمان و منسوخ شدن استفاده از بنرهای فلش توسط مرورگرها امروز به طراحی بنرهای اینترنتی در تمامی فرمت های استاندارد JPG , GIF و HTML5 می پردازیم

 

جهت سفارش به فروشگاه پدی بنر مراجعه نمایید